Na osnovu odredbe čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015), privredno društvo Agromarket d.o.o. Bijeljina obavještava svoje cijenjene potrošače koji kupuju robu putem internet stranice www.agromarket.ba:

O B A V J E Š T A V A

- Da se prodaja robe putem internet stranice www.agromarket.ba vrši u okviru registrovane djelatnosti privrednog društva Agromarket d.o.o. Bjeljina, a adresa za izjavljivanje reklamacija je: webshop@agromarket.ba

- Da se osnovna obeležja robe mogu pronaći na internet stranici www.agromarket.ba.

- Da prema zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015), kupovina putem naše prodajne internet stranice www.agromarket.ba smatra se prodajom na daljinu.

- Da roba koja se prodaje putem internet stranice www.agromarket.ba posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom definisanom u Deklaraciji.

- Da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal.

- Da su sve cijene izražene sa uračunatim PDV-om.

- Da se usluga isporuke robe naplaćuje prema cjenovniku objašnjenom u korpi.

- Da kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 radnih dana putem kurirske službe koju birate u korpi, na način kako je definisano na stranici USLOVI ISPORUKE.

- Da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja) obavlja u skladu sa uslovima objavljenim na internet stranici www.agromarket.ba.

- Da potrošač robu koju kupuje putem internet stranice www.agromarket.ba može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu.

- Da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

- Da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.

- Da je sajt www.agromarket.ba dužan isporučiti robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavijestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo zahtijevati od prodavca otklanjanje nesaobraznosti bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno zahtijevati umanjenje cijene ili raskid ugovora u vezi s tom robom. Sve troškove neophodne da bi se roba dovela u skladu s ugovorom, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.agromarket.ba.

- Da u slučaju prijema robe, ako potrošač utvrdi da želi zamijeniti artikal za drugi artikal iste, veće ili manje cjenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zamijeniti artikal u roku od 15 dana na način opisan na stranici ZAMJENA.

- Da u slučaju prijema robe koju potrošač ne želi zadržati, potrošač ima pravo na odustanak od ugovora i povrat sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu u roku od 15 dana na način opisan na stranici PRAVO NA ODUSTAJANJE.

- Da potrošač ima pravo izjaviti reklamaciju na već korišten proizvod koji je poručen putem ONLINE prodavnice, na način opisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na stranici REKLAMACIJE.

POLITIKA PRIVATNOSTI
 

Vaša narudžba je potpuno sigurna!
U kompaniji Agromarket doo cijenimo Vašu privatnost, stoga Vašim podacima izuzetno pažljivo upravljamo.

Sve dostavljene informacije su sigurne, nećemo ih nikada pod bilo kojim uvjetima dijeliti s trećim licima, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju s kompanijom Agromarket doo 

Zaštita privatnosti podataka 

Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Pomoću tih podataka bit ćemo u mogućnosti isporučiti Vam željenu robu te Vas obavijestiti o trenutnom statusu narudžbe.
Kompanija Agromarket doo će koristi vaše lične podatke isključivo u svrhe tehničke administracije web stranice, kako bi vam omogućila pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju s vama. Agromarket doo neće prodati podatke koje posjeduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposlenici u kompaniji Agromarket doo su obavezni poštovati poverljivost Vaših podataka.
Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrijebiti Vaše privatne informacije.
Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.
Pored navedenog, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posjetitelji traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo kako bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. 

Kolačići

Agromarket doo  koristi „kolačiće“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama.
Kolačić je tekstualni fajl koji je smješten na Vašem hard disku od strane web servera. Kolačići ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da dostave virus Vašem računaru.
Kolačići su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani web server u domeni koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha kolačića je pružiti pogodnosti koje će Vam uštedjeti vreme.

Saglasnost i promjena uslova

Korišćenje naših usluga podrazumijeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Agromarket doo  se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

PRAVO NA ODUSTAJANJE
 

Ustanovljava se pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 15 radnih dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. 

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti OVDJE.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Cijena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.
Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju  pri čemu se mora priložiti i račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu. 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

ISPORUKA
 

Rok isporuke

Nakon potvrde, porudžbina ulazi u status obrade. Nakon obrade porudžbine, bićete obavešteni o statusu Vaše porudžbine putem email-a.
Period obrade porudžbine je najčešće 3-5 radna dana. Za sve narudžbe poslate petkom i vikendom, prodavac će Vas kontaktirati početkom naredne nedelje. 

Preuzimanje pošiljke

Kurirska služba koju birate u korpi (eksterna firma koja vrši dostavu robe za nas) , pošiljke donosi na adresu za isporuku u periodu od 08:00-16:00h. Molimo Vas da u tom periodu obezbijedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primjetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavijestite, putem email-a webshop@agromarket.ba. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontaktiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

Cijena isporuke

Isporuka na kućnu adresu za sve porudžbine se naplaćuje na osnovu cjenovnika koji je prikazan uz svaki proizvod.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima isporuke.

REKLAMACIJE
 

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.


Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail webshop@agromarket.ba i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavijestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

POVRAĆAJ SREDSTAVA
 

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Povrat sredstava se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Povrat sredstava se može izvršiti samo ukoliko je kupac postupio po proceduri za povrat robe.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete slati na adrese koje su navedene na račun-otpremnici.
Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

NAČINI PLAĆANJA
 

Proizvode koje želite da poručite putem internet prodavnice, možete platiti na više načina: 

  • Plaćanje pouzećem gotovinski u trenutku isporuke 
  • Uplatnicom u pošti ili banci
  • Platnim karticama tokom procesa kupovine na sajtu.
     

Plaćanje prilikom dostave

Kada preuzimate paket koji ste prethodno naručili putem naše web stranice www.agromarket.ba plaćanje narudžbine vrši se isključivo u gotovini, a valuta je konvertibilna marka, kuriru naše partnerske kurirske službe koju odaberete prilikom naručivanja i koji vam dostavlja pošiljku.

Plaćanje putem uplatnice u pošti ili banci

Za narudžbe čije se plaćanje vrši putem uplatnice u banci ili pošti, rok za izvršenje uplate je 3 radna dana. Nakon što evidentiramo uplatu, poslat ćemo vam proizvode.


Plaćanje kreditnim karticama

Vašu narudžbu možete platiti putem Visa, Visa Electron, MasterCard, Amex ili Maestro kreditne kartice. Kartica mora biti odobrena od strane izdavačke banke za online (Internet) plaćanja.

Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja, bićete preusmjereni na sigurnu stranicu NLB banke koja je zaštićena kako bi omogućila ovakav način plaćanja. U nijednom trenutku informacije o vašoj platnoj kartici neće biti dostupne našem sistemu.

Broj kartice, datum isteka i CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa vaše kartice.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, NLB banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.

Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti konvertibilne marke.

Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko www.agromarket.ba mora ispunjavati sledeće uslove: Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na adresi navedenoj u porudžbini. Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.

Želimo Vam uspešnu kupovinu.

 

S poštovanjem,

Agromarket doo