Blog
23.12.2021.

Kompresori

 

Kompresori pretvaraju mehaničku energiju u energiju sabijenog gasa (pneumatsku energiju). Glavna prednost korišćenja kompresora je lakše snabdevanje energijom, smanjena potrošnja energenata, kao i brže obavljanje radova.

Komprimovani vazduh se često opisuje kao četvrto pogonsko sredstvo, pa iako nije zastupljen kao struja, nafta i gas, predstavlja fundamentalni deo modernog sveta. Komprimovani vazduh se može koristiti kao pogonsko gorivo za različita postrojenja, mašine I alate.Glavna razlika između komprimovanog vazduha i ostalih energenata je u tome što korisnici sami stvaraju vazduh i zbog toga mogu da biraju način na koji ga stvaraju.